Kwiecień’23 Ważne daty 》01.04.2023《 • rozpoczęcie nowego okresu składki wypadkowej 2023/2024 r. 》02.04.2023《 • praca w niedziele dozwolona w placówkach handlowych 》05.04.2023《 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za marzec 2023 r. (VAT-14 Deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych) […]

Marzec’23 Ważne daty 》01.03.2023《 • informacja dotycząca realizacji prowadzonego pracowniczego programu emerytalnego za rok poprzedni (USTAWA o systemie ubezpieczeń społecznych), • rozpoczęcie składania deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK przez ubezpieczonych w wieku od 18 do ukończenia 55 lat 》06.03.2023《 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku od towarów i usług w […]

CIT Estoński – czy warto go wybrać Korzyści z wyboru estońskiego CIT Lp. W estońskim CIT: 1. nie ma konieczności: ● prowadzenia rachunkowości podatkowej, ● ustalania podatkowych kosztów uzyskania przychodów, ● obliczania podatkowych odpisów amortyzacyjnych 2. zaliczki na podatek CIT nie są płacone co miesiąc – podatek odprowadza się w momencie wypłaty zysku ze spółki […]

Wprowadzenie pracy zdalnej – obowiązki po stronie pracodawcy Jakie obowiązki dotyczą pracodawców w adaptacji pracy zdalnej? Jakie stosowane będą nowe zasady dla telepracy? Nowe przepisy Kodeksu pracy z nowymi założeniami pracy zdalnej wejdą w życie 7 kwietnia 2023r. Przepisy te zastąpią dotychczasową telepracę jak i również pracę zdalną stosowaną przez pracodawców na podstawie ustawy COVID-19. […]

Najważniejsze pojęcia w księgowości Pojęcia rachunkowe i finansowe, które warto znać PIT (skrót z ang. Personal Income Tax) Rodzaj podatku w którym opodatkowaniu podlegają dochody osób fizycznych (zamieszkałych w Polsce), osiągnięte ze wszystkich źródeł przychodów (np. stosunek pracy, działalność wykonywana osobiście, pozarolnicza działalność gospodarcza, emerytura, renta, najem, dzierżawa, kapitały pieniężne, zbycie nieruchomości, produkcja rolna). Podstawą […]

Pełna księgowość i mała księgowość – jakie są różnice? Różnice w pełnej oraz małej księgowości, ich charakterystyka oraz wady/zalety poszczególnych z nich. Podczas zakładania firmy należy przeanalizować informacje związane z księgowością oraz rachunkowością przedsiębiorstwa. Przede wszystkim ważne jest zastanowienie się w jaki sposób prowadzić księgowość. Rozróżnia się dwa sposoby realizacji księgowości: pełna lub mała (uproszczona) […]

Podatki w 2023 roku – najważniejsze zmiany dla przedsiębiorców i osób fizycznych Od 1 stycznia 2023r. wprowadzone w życie zostały zmiany podatkowe. Najważniejsze z nich przedstawione zostały w tym artykule. Zapraszamy do zapoznania z materiałem. Konto na PUE ZUS Wszyscy przedsiębiorcy od roku 2023 muszą posiadać swoje konto na portalu PUE ZUS. Dotyczy to pracodawców […]