Podatki w 2023 roku – najważniejsze zmiany dla przedsiębiorców i osób fizycznych

Od 1 stycznia 2023r. wprowadzone w życie zostały zmiany podatkowe. Najważniejsze z nich przedstawione zostały w tym artykule. Zapraszamy do zapoznania z materiałem.

Konto na PUE ZUS

Wszyscy przedsiębiorcy od roku 2023 muszą posiadać swoje konto na portalu PUE ZUS. Dotyczy to pracodawców jak i osób samozatrudnionych. Rejestracji można dokonać na stronie https://www.zus.pl/pue/rejestracja (dodatkowo znajdują się tam informacje o sposobie rejestracji). Obowiązek został nałożony na przedsiębiorców bez względu na liczbę zatrudnionych osób, do tej pory obowiązywało tylko gdy zatrudnionych było więcej niż 5 osób.

Jeśli przedsiębiorcy nie założą sami profilu na PUE, to ZUS wykona to za nich.

Podwyżka składek ZUS

Przy preferencyjnym małym ZUS’ie łączna wysokość składek (bez wliczonej składki zdrowotnej) wynosić będzie:

  • od 1 stycznia do 30 czerwca 2023r. – 331,26zł
  • od 1 lipca do 31 grudnia 2023r. – 341,72zł

Zmiana stawek ZUS obejmuje także przedsiębiorców, którzy nie korzystają z preferencyjnego ZUS. Łączne składki zdrowotne w 2023r. wyniosą 1418,48zł.

Nowa skala podatkowa i wyższa kwota wolna od podatku

W 2023 roku obowiązywała będzie skala podatkowa wprowadzona w 2022 roku.

Zgodnie z wprowadzonymi w niej modyfikacjami w ramach Polskiego Ładu:

  • stawka w pierwszym progu podatkowym 12% do kwoty 120 tys. zł
  • stawka w drugim progu podatkowym 32% od kwoty 120 tys. zł

Kwota wolna od podatku wynosić będzie 30 tys. zł, tak jak w roku ubiegłym.

Zmiana stawki minimalnego wynagrodzenia

W 2023 roku stawka minimalnego wynagrodzenia zmieni się dwukrotnie:

  • od 1 stycznia do końca czerwca – 3490zł brutto, stawka godzinowa 22,80zł brutto
  • od 1 lipca – 3600zł brutto, stawka godzinowa 23,50zł brutto

Obowiązek rocznego rozliczenia składki zdrowotnej

Dla prowadzących działalność gospodarczą, w 2023 roku nałożony został obowiązek złożenia w ZUS rocznego rozliczenia składki zdrowotnej. Przedsiębiorcy mają czas na to do 20 maja 2023 roku. W wyniku tego rozliczenia może wyniknąć konieczność dopłaty składek zdrowotnych (przede wszystkim u ryczałtowców).

Nadpłata z tytułu składki zdrowotnej przekazana zostanie na rachunek bankowy, który przedsiębiorca ma obowiązek przekazać ZUS’owi w terminie miesiąca od złożenia zeznania rocznego.

Minimalna składka zdrowotna dla podatników skali podatkowej oraz metodą podatku liniowego wzrośnie do 314,10zł

Szansa zmiany formy opodatkowania

Szansę na zmianę formy opodatkowania będą mieli przedsiębiorcy, którzy w 2022 roku jako formę opodatkowania wybrali podatek liniowy lub ryczałt. Wyjątek ten wynika ze zmiany wysokości pierwszego progu podatkowego (zmniejszenie z 17% na 12%). Przedsiębiorcy będą mieli więc możliwość zmiany formy opodatkowania na zasady ogólne, jeśli uznają, że taka forma opodatkowania będzie dla nich bardziej opłacalna. Należało by wtem złożyć do 2 maja 2023 roku deklarację PIT-36 (zamiast PIT-36L lub PIT-28).

Wzrost limitu dotyczącego odliczenia składki zdrowotnej

Przedsiębiorcy korzystający z rozliczenia formą 19% podatku liniowego opłacają składki zdrowotne w wysokości 4,9% dochodu. Tę wartość opłaconych składek zaliczać można do kosztów uzyskania przychodu. W ubiegłym roku limit tej wartości wynosił – 8700zł, a od roku 2023 został podniesiony do kwoty 10200zł.

Nowi płatnicy składek od 1 stycznia 2023r.

Do katalogu działalności, które podlegają oskładkowaniu, dodana została działalność prowadzona w formie spółki komandytowo-akcyjnej przez komplementariusza.

Zmiany w zasadach opodatkowania najmu prywatnego

Od 1 stycznia 2023r. zmieniają się zasady opodatkowania najmu prywatnego. Podatnicy uzyskujący przychód z prywatnych najmów, nie będą mogli już opodatkować tych przychodów formą podatkowania na zasadach ogólnych. Jedyną formą z której będą mogli korzystać będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Stawka opodatkowania z tytułu najmu prywatnego będzie wynosić 8,5% przychodu lub 12,5% jeśli wystąpi przychód 100 tys. zł.

Ryczałt nie przewiduje możliwości pomniejszenia uzyskiwanych przychodów o koszty związane z najmem takich jak np. remonty, odsetek od kredytu hipotecznego lub odpisów amortyzacyjnych.

Wniosek o niepobieranie zaliczek w danym roku podatkowym

W 2023 r. katalog rodzajów przychodów uprawniający do złożenia wniosku o niepobieranie zaliczek w danym roku podatkowym zostanie rozszerzony. Taki wniosek będzie mógł złożyć więc np. podatnik, który przewiduje, że jego dochody z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło nie przekroczą w roku podatkowym kwoty 30 000zł.

Odroczenie wejścia w życie zmian dotyczących limitów płatności gotówkowych

Od roku 2023 miały zostać wprowadzone nowe limity dotyczące płatności gotówkowych w transakcjach pomiędzy przedsiębiorcami. Jednak wejście w życie tej zmiany zostało odroczone o rok do 1 stycznia 2024 roku.

Nowy limit miał zostać obniżony z 15 tys. zł do 8 tys. zł.

Jednocześnie miał zostać wprowadzony dodatkowy limit dla płatności gotówkowych realizowanych przez osoby fizyczne (konsumentów) na rzecz przedsiębiorców – kwota limitu wynosić miała 20 tys. zł.

 

Źródła

  1. infakt.pl, artykuł Najważniejsze zmiany podatkowe w 2023 roku, [dostęp 05.01.2023]
  2. infor.pl, artykuł Podatki 2023 – najważniejsze zmiany. Co księgowa musi wiedzieć?, [dostęp 05.01.2023]
  3. rp.pl, artykuł Co czeka firmy w 2023 roku: podatki, prawo pracy i ZUS, [dostęp 05.01.2023]

    4. gov.pl, wpis 2023 – zmiany podatkowe, [dostęp 05.01.2023]