Wprowadzenie pracy zdalnej – obowiązki po stronie pracodawcy Jakie obowiązki dotyczą pracodawców w adaptacji pracy zdalnej? Jakie stosowane będą nowe zasady dla telepracy? Nowe przepisy Kodeksu pracy z nowymi założeniami pracy zdalnej wejdą w życie 7 kwietnia 2023r. Przepisy te zastąpią dotychczasową telepracę jak i również pracę zdalną stosowaną przez pracodawców na podstawie ustawy COVID-19. […]